komiopp0

EURJPY 7/06/2024

เพิ่มขึ้น
EIGHTCAP:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
ผมเลือกที่จะเข้า Buy เพราะว่าเห็นราคามีการปรับตัวไปรับที่ demand zone และ ถูกควบคุมโดย demand ในโครงสร้างใหญ่ และ โครงสร้างย่อยก็มีการปรับตัวไปตามเทรน ผมเลยเลือกที่จะเชื่อแทรนปัจจุบันมากกว่าการคิดแทนกราฟว่าจะลงเพียงเพราะคิดว่าจะลงโดยที่ไม่มี PA เข้ามายืนยัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ