FOREXCOM:EURHKD   Euro / Hong Kong Dollar
W 2เป็น Irregular Failure Flat รีบาวด์เกิน50%ของ w 1 ส่งผลให้ เกิด 3X ที่261.8 และW 4(อาจดีดได้อีกนิด) น่าจะจบแล้ว เป้า W5 ตามภาพ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ