Fis_OMEKA

EURGBP H4 Cup and Handle

ลดลง
FX:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
โอกาศเกิดขึ้นจริงมีสูงมาก ครับ ใน TF-4 ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ