mtuser

EURGBP|14-12-2020

เพิ่มขึ้น
mtuser ที่อัปเดต:   
FX:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
มองขึ้น
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
ยับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ