FX:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
ราคาได้ทดสอบแนวรับ จากนั้นทำ Higher low ขึ้น มองว่ามีโอกาสติดแนวรับตรงนี้
พิจารณาแล้วหากเป็นไปตามที่คาดการณ์ มองว่า RR เหมาะสม
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ