theoris

EURGBP ทยอยขายและตั้ง sell limit ตามราคาในชาร์ต

ลดลง
theoris Updated   
OANDA:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
ราคาน่าสนใจกำลังปรับย้ายข้ามโซนมาด้านล่าง
ทยอยชอร์ต สะสมในพื่นที่ ขาย
น่าสนใจในการถือระยะยาว
#sell #EURGBP
ความคิดเห็น: +70 pip
ความคิดเห็น: 130+ pips จะแบ่งออกกหรือถือยาวตัดสินใจเอาครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ