Chanayut

บันทึเเผนเทรด EURGBP Sell

OANDA:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
ราคาได้พักตัวเป็น Bear Flag ในเเนวโน้มลง เพราะว่า ราคาได้ทำลาย Low ก่อนหน้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ