OANDA:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
แผนสัปดาห์

- ไม่หลุด swing low
- คาดหวังไม่ลงต่ำกว่าแผน tp ขั้นต่ำ 0.98033


tp กาว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ