OANDA:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
ตลาดได้เป็น เทรนลงมาก่อน น่ะตอนนี้ราคาได้ชะลอตัวเหมือนราคากำลังพักตัว พอมาหาเเนวรับก็ได้พบเจอเเนวรับ ระดับสัปดาห์ ซึ่งเป็นเเนวรับค่อนข้างสำคัญ ราคาอาจชะลอตัวสักพักเเล้วเด่งกลับขึ้นไป การหาจังหวะเปิดออเดอร์ Buy น่าจะได้เปรียบตลาดที่สุด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ