FX:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
ราคาได้ทะลุ NL แล้วทำ HH ย่อตัวลงมาไปหา demand Q M L
เป็นแผนการเทรดของผมเอง เป็นเพียงไอเดียเท่านั้นครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ