HENMER

มือใหม่หัดวิเคราะห์

OANDA:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
รอกราฟไปเทสจุด แบรกเอาด์ รอหาสัญญาณกลับตัว
# จุดเข้าออเดิร์ห่างกันหรือบวก1-3 เหรียญ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ