FOREXCOM:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นเนื่องจากทะลุแนวต้านบน
รอ TFD1 เกิด hammer

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ