OANDA:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
1H ในกรอบ ยังอยู่ในอยู่ในทางมุมมองขาลงเมื่อชนแนวต้านเล็กๆๆน้อย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ