MyfXthin

EURCHF > ระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
OANDA:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
จำนวนเข้าชม 46
3
**ให้เช็คดูข่าวรายวันและใช้การดูรูปแบบแท่งเทียนการกลับตัวด้วย
เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำ

++ไม่ควรเปิดไม้ชนข่าว เลี่ยงได้ให้เลี่ยง
++ไม่ควรสวนเทรนหลัก OANDA:EURCHF
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: ปิดถึงเป้าหมายเรียบร้อย

ความคิดเห็น