MyfXthin

EURCHF > ระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
MyfXthin Updated   
OANDA:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
**ให้เช็คดูข่าวรายวันและใช้การดูรูปแบบแท่งเทียนการกลับตัวด้วย
เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำ

++ไม่ควรเปิดไม้ชนข่าว เลี่ยงได้ให้เลี่ยง
++ไม่ควรสวนเทรนหลัก OANDA:EURCHF
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: ปิดถึงเป้าหมายเรียบร้อย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ