ForexThaitrader

EURCAD D1 H4 Long (Cup With Handle View)

เพิ่มขึ้น
FX:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
EURCAD D1 H4 Long (Cup With Handle View)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ