FOREXCOM:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
ลง
คลากฝั่งยุโรป เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมายังดีอยู่ อาจจะปรับตัวขึ้นก่อน ค่อยลงตามสภาวะที่ cad ก็ยังแข็งแกร่งเช่นกัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ