toeynaa

SELL EURCAD เกิด Divergence ใน Timeframe ใหญ่

ลดลง
FX:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
พิจารณา SELL EURCAD เนื่องจากเกิด Divergence ใน Timeframe ใหญ่และรอแรงขายใน Timeframe H4

TakeProfit 1.53950

StopLoss 1.54970

Risk : Reward = 1 : 7
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ