anurak

ภาพใหญ่ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่

เพิ่มขึ้น
FX:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
แนวโน้มกราฟใหญ่ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ ผมวิเคราะห์ว่า TF เล็กย่อมาถึงกลับตัวในแนวโน้มเดิมแล้วคือกลับตัวในทิศทางขาขึ้นต่ิครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ