FX:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ภาพของ Eur/Aud ในไทม์เฟรมนี้ ราคาหลุดออกจากเทรนไลน์ขาขึ้นลงมาสร้างสวิงโลวใหม่ต่ำลง เมื่อโลวต่ำลงเราคาดหวังไฮต่ำลงด้วยเช่นกัน จังมองว่าราคาอาจจะกลับตัวลงจากบริเวณนี้ รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวค่อยเข้า Sell ตั้ง SL TP ตามภาพประกอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ