FX:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ราคามีสวิงไฮ-สวิงโลวล่าสุดยกตัวสูงขึ้น มองว่าแนวโน้มเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นและราคาน่าจะขึ้นต่อ หาจังหวะ Buy โดยตั้ง SL ไว้ใต้โลวก่อนหน้า คาดหวัง TP ตามภาพ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ