FX:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จำนวนเข้าชม 30
1
ตอนนี้มอง 2 ทาง 1 สามารถขึ้นได้เลย 2 ลงมากรอบล่างแล้วค่อยขึ้น

ความคิดเห็น