OANDA:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
EURAUD กราฟกำลังฟอร์มตัวทำฮาร์โมนิคแพทเทิร์น bat ซึ่งบริเวณจุด D จะตรงกับแพทเทิร์น QM ด้วย บวกกับตอนนี้ RSI เกิดสัญญาณ hidden divergence ให้เห็นแล้ว และใน TF H1 ก้มีสัญญาณ divergence แล้วด้วย ทั้งนี้อาจทำให้ราคาเกิดการกลับตัวให้เห็นได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ