การคาดการณ์และการวิเคราะห์

Bat

รูปแบบ Bat เป็นโครงสร้าง retracement แบบ 5 จุด ที่ถูกค้นพบโดย Scott Carney ในปี 2001 มันมีการวัด Fibonacci แบบเฉพาะในแต่ละจุดภายในโครงสร้างของมัน และมันสำคัญที่ต้องทราบว่า D ไม่ใช่จุด แต่เป็นโซนที่ราคาคาดว่าจะกลับตัว ซึ่งถูกเรียกว่า Potential Reversal Zone (PRZ) โดย retracement ของจุด B ของขา XA อันหลักต้องไม่น้อยกว่า 0.618 ควรจะเป็น 0.50 หรือ 0.382 และ PRZ ประกอบไปด้วย 3 ระดับ harmonic ที่เข้าหากันซ 1) retracement 0.886 ของขา XA อันหลัก, 2) รูปแบบ AB=CD ที่ถูกยืดออก โดยทั่วไป 1.27 AB=CD และ 3) โปรเจคชัน BC ที่น้อยที่สุด คือ 1.618

ราคาเป้าหมายแรกจะเป็น retracement 382 ของ AD และราคาเป้าหมายที่สอง retracement 618 ของ AD ระดับหยุดทั่วไปจะอยู่หลังจุด X เทรดเดอร์แบบ Conservative อาจมองหาการยืนยันอื่นๆ เพิ่มเติมร่วมด้วย รูปแบบ Bat สามารถเป็นได้ทั้งขาลงและขาขึ้น TradingView มี smart XABCD Pattern drawing tool ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถระบุโครงสร้างกลับตัวแบบ 5 จุดบนชาร์ตแบบเห็นภาพได้
แสดงไอเดียต่อไป