Metalix2179

EURAUD BUY About 1.60200-1.60500 Fibo 78.6 Bearish Gartley

เพิ่มขึ้น
Metalix2179 ที่อัปเดต:   
FX:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
EURAUD
BUY About 1.60200-1.60500 Fibo 78.6
Bearish Gartley Hrmonic
Trendline 1 2 3
ความคิดเห็น:
Buy Limit About : 1.60000
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ