HumanGraphy

ETH Channel Line: Break เทรน ยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มเป็น Uptrend

การศึกษา
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETHUSDT ราคาข้ามกรอบ Channel ลง ยืนยันการผ่านด้วยแท่งเทียนเขียวยาว บอกเราว่าภาพระยะกลางมีการเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้นแล้ว

Channel Line (สีส้ม) เป็นหนึ่งในเครื่องมือคลาสสิค ที่นักเทรดใช้ช่วยในการอ่านแนวโน้ม Channel Line บอกเราได้ว่าราคาที่เคลื่อนเป็นทิศทางขึ้นหรือลงนั้นยังเป็นทิศทางเดิมอยู่มั้ย

เนื่องจากการเคลื่อนของราคาไม่ได้เคลื่อนตัวขึ้นหรือลงเป็นเส้นตรง มักจะมีการพักตัวระหว่างเทรนให้เราสับสนกับทิศทางอยู่เสมอ เช่นใน Downtrend ก็จะมีการเด้งขึ้นอยู่ แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าการเด้งนั้นเป็นการพักเพื่อลงต่อ หรือเด้งขึ้นไปเปลี่ยนแนวโน้มเป็น Uptrend.. Channel Line สามารถบอกเราได้!

Channel Line คือ การวางกรอบของทิศทางด้วยเส้นตรงที่ขนานกัน 2 เส้น หากราคายังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Channel Line จะยังถือว่าราคายังอยู่ในแนวโน้มนั้น ในทางตรงกันข้ามกันหากราคาเบรกกรอบสวนทิศทาง ก็จะแปลว่าทิศทางเดิมนั้นได้สิ้นสุด แนวโน้มได้ถูกเปลี่ยนแปลงทิศทางเปลี่ยนแล้ว

วิธีการวาง Channel Line มีหลักการง่ายว่า เมื่อราคาเกิดเป็นทิศทาง Low ต่ำลง High ต่ำลง เป็น Downtrend สีสัมตามภาพตัวอย่าง เราจะวางเส้นกรอบบนด้วย High 2 จุด หลักก่ารง่ายๆ วางเส้นแล้วห้ามมีส่วนของราคาทะลุขึ้นออกมานอกเส้น เพราะเราต้องการให้เส้นเทรนนี้เป็นกรอบของเทรน... ส่วนเส้นคู่ขนานอีกเส้นเราจะมาสร้างกรอบล่างโดยการลากมาวางไว้ที่ Low ที่เคยเป็นแนวรับเดิมที่พึ่งหลุดลงไป

เพียงเท่านี้ เทรดเดอร์ก็จะสามารถใช้ Channel Line เป็นตัวสร้างกรอบของทิศทาง และเทรดไปตามแนวโน้มนั้นได้แล้ว

***การลงทุนมีความเสี่ยง จำกัดความเสี่ยงด้วยความรู้

มนุษย์กราฟ | Humangraphy


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ