SkerWalky

ETH Moon's Signal 23/02/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 5!!!

เพิ่มขึ้น
SkerWalky ที่อัปเดต:   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
สัญญานซื้อปรากฏเมื่อราคาเหนือ 3033.09 🔵
ควรตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 2719.01 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 04/03/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 6!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่จาก 2719.01 เป็น 3160.02 🟠

ติดตามระบบสัญญาณ Moon's Signal รูปแบบสัญญาณซื้อ/ขาย ล่วงหน้าได้ที่ moonssignal.xyz
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 12/03/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 7!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 3160.02 เป็น 3722.95 🟠
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
>>>ETH Moon's Signal 16/03/2024 ราคาต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนแล้ว"ขาย"!!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ