SkerWalky

ETH Moon's Signal 11/01/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"รอบใหม่ปรากฏแล้ว!!!

เพิ่มขึ้น
SkerWalky ที่อัปเดต:   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
สัญญานซื้อปรากฏเมื่อราคาเหนือ 2431.30 🔵
ควรตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 2100.00 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 13/01/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 2!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 2100.00 เป็น 2166.38 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 07/02/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 3!!!
อัปเดตจุดขาดทุนใหม่ จาก 2166.38 เป็น 2233.80 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 11/02/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 4!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 2233.80 เป็น 2354.00🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 23/02/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 5!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่จาก 2354.00 เป็น 2719.01 🟠

ติดตามระบบสัญญาณ Moon's Signal รูปแบบสัญญาณซื้อ/ขาย ล่วงหน้าได้ที่ moonssignal.xyz
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 04/03/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 6!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่จาก 2719.01 เป็น 3160.02 🟠

ติดตามระบบสัญญาณ Moon's Signal รูปแบบสัญญาณซื้อ/ขาย ล่วงหน้าได้ที่ moonssignal.xyz
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>ETH Moon's Signal 12/03/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 7!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 3160.02 เป็น 3722.95 🟠
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
>>>ETH Moon's Signal 16/03/2024 ราคาต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนแล้ว"ขาย"!!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ