Noppagon

ถ้าไม่มีการทุบอีก รอบนี้ แนวราคาน่าจะดีด ตามเส้น แนวfibo

เพิ่มขึ้น
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ถ้าไม่มีการทุบอีก รอบนี้ แนวราคาน่าจะดีด ตามเส้น แนวfibo
*ถ้า ไม่ลากsiteway แล้ว ทุบ การย่อตัว น่าจะจบแล้วจะได้ เป็น รูปแบบ ดังนี้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ