BITSTAMP:ETHUSD   อีเธอร์เลียม
eth จะเป็นเช่นไร สวนตัวมองว่ามีโอกาสปรับตัว เป๋าที่คาดหวัง 1988 จะถึงหรือไม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ