KRAKEN:ETHUSD   อีเธอร์เลียม
Ethereum พักฐานลงตาม Bitcoin แต่แนวโน้มดูแข็งแรงกว่าและแนวรับถูกยกสูงขึ้น
โดยมีแนวรับแรกซื้อได้ที่ 1,170 ดอลลาร์ แนวรับที่สอง 1,057 ดอลลาร์

เป้าระยะกลางยังคงอยู่ที่ 1,355 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมก่อนการพักฐาน หากผ่านไปได้ค่อยมองไปถึงการทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ 1,400 ดอลลาร์ ขึ้นไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ