Elliottwave125i

ETH ทรงดี

เพิ่มขึ้น
BITSTAMP:ETHUSD   อีเธอร์เลียม
ETH ลูกรักของใครหลายๆคน กราฟตอนนี้ถือว่าเข้าโซนที่น่าสนใจอย่างยิ่งหลังจากที่ลงมาค่อนข้างยาวนาน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ