COINBASE:ETHUSD   อีเธอร์เลียม
ethusd แนวโน้มยังขึ้นอยู่แต่จุดเข้าสวยๆต้องยืนเหนือเส้นแนวที่ขีดให้ได้ไม่ก่อนไม่งั้นก็ไม่ปลอดภัยยืนไม่ได้โอกาสหลุดไปแนวที่จะถึงด้านล้างต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ