prajobv

Por : Technical Analysis

BXTH:ETHTHB   None
ETHTHB จากกราฟราย 4 ชั่วโมง ราคาแกว่งตัวออกด้านข้างภายในกรอบสามเหลี่ยมรูปธง ( Pennant ) หากราคาสามารถทะลุแนวต้านกรอบบนของสามเหลี่ยมจะเป็นสัญญาณซื้อ แต่ถ้าหลุดแนวรับกรอบล่างของสามเหลี่ยมจะเป็นสัญญาขาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ