prajobv

Por : Technical Analysis

ลดลง
BXTH:ETHTHB   None
Ethereum (ETHTHB)

ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟราย 4 ชั่วโมง ราคา ETHTHB แกว่งตัวออกด้านข้างโดยมีจุดสูงเก่าที่ 22,249 บาทเป็นแนวต้าน ราคาเคลื่อนตัวออกด้านข้างลักษณะการจำหน่ายจ่ายแจก (Distribution) ระยะสั้นหากราคาไม่สามารถยืนปิดเหนือแนวรับที่ 20,700 บาท ราคาจะปรับลดลงเข้าหาแนวรับทางจิตวิทยาที่ 20,000 บาท และมีจุดต่ำเก่าที่ 20,200 บาทเป็นแนวรับร่วม
ทิศทางราคา ETHTHB ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 21,678 – 22,249 บาท และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 20,700 – 20,200 บาท

สรุป
ETHTHB ระยะสั้นมีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้างและหากราคาไม่สามารถยืนปิดเหนือแนวรับที่ 20,700 บาท ราคาจะปรับลดลงเข้าหาแนวรับที่ 20,200 – 20,000 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ