SuphasitSribuaai

ETH/THB

เพิ่มขึ้น
BXTH:ETHTHB   None
คิดว่ายังไงกันบ้างครับ ส่วนตัวคิดว่ายังขึ้นได้อยู่ อาจจะต้องรอ sideway ถึง 1-2 เดือน  
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ