prajobv

Por : Technical Analysis

ลดลง
BXTH:ETHTHB   None
Ethereum (ETHTHB)
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ราคา ETHTHB เคลื่อนตัวอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะกลาง มีลักษณะของการปรับตัวลดลงเป็นคลื่น II แบบ A-B-C โดยคลื่น II จบลงที่ 17,666 บาท ราคาดีดตัวขึ้นเป็นคลื่นส่ง (Impulse wave) คลื่น (i) เข้าหาแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงระยะกลางและจบลงที่ 31,493 บาท ราคากำลังปรับตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) คลื่น (ii) ตามหลักการของเคลื่อนเอลเลียต คลื่น (ii) จะเท่ากับ 0.618 เท่าของความยาวของคลื่น (i) หรือเท่ากับ 61.8% Fibonacci retracement ที่ระดับ 22,952 บาท
ทิศทางราคา ETHTHB ระยะสั้น (1 – 3 สัปดาห์) มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 29,200 – 30,000 เหรียญ และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 26,250 – 24,560 เหรียญ

สรุป
ราคา ETHTHB ระยะ 1 – 3 สัปดาห์ยังคงแกว่งตัวลงไปตามแนวโน้มขาขึ้น การปรับตัวขึ้นระหว่างวันจึงเป็นการปรับตัวขึ้นทางเทคนิค (Technical Rebound) เพื่อขาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ