SkerWalky

ETH Moon's Signal 25/05/2023 ราคาต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนซะแล้ว "ขาย"

ลดลง
BINANCE:ETHBUSD   None
ETH ราคาร่วงต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนแล้วให้ขายออกไปก่อน รอสัญญาณเข้ารอบใหม่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ