SkerWalky

ETH Moon's Signal 11/04/2023 มีสัญญาณซื้ออีกครั้งแล้ว ครั้งที่2!

เพิ่มขึ้น
SkerWalky ที่อัปเดต:   
BINANCE:ETHBUSD   Ethereum / Binance USD
ETH ราคายังคงตัวราคาค่อยๆไต่ระดับอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ สัญญาณซื้อปรากฏทำให้เกิดจุดตัดขาดทุนใหม่ อย่าลืมปรับจุดตัดขาดทุนกันด้วย

สัญญานซื้อปรากฏเมื่อราคาเหนือ 1920.00 🔵
ควรตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 1824.63 🟠
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
>>> ETH Moon's Signal 25/04/2023 ราคาต่ำกว่าจุดขาดทุนแล้ว ให้"ขาย"!!
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ