BINANCE:ETHBTC   อีเธอเรียม / บิทคอยน์
Bulldiv พึงระวังหาก ETH เเข็งค่า altcoin ที่วิ่งโดดอยุ่อาจย่อหรือไซเวย์
ความคิดเห็น: fail break อาจลงเพื่อให้หมดรอบ stochi เเล้วงัดขึ้นอีกรอบ
ความคิดเห็น: เละคับไม่สามารถเปลี่ยนเทรน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ