cha-v

eth go to the ....

CME:ETH1!   Ethereum Futures
eth go to the moon ดาวอังคาร ดาวพูดโต ไปเลยจ๊ะ ปีนี้
ถือยาวเก็บเเป็นรอบๆตามกรอบราคา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ