NutaponKo

etc ติด st ไม่หลุดอาจลากกลับ

SET:ETC   EARTH TECH ENVIRONMENT PLC
แนวรับ2.30 แนวคัท 2.26 ลุ้นให้สนุกกับ ipo ที่ติด st ไวมาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ