R_Phitsanu

ETC : SET ที่ราคา 2.24 บาท

เพิ่มขึ้น
R_Phitsanu ที่อัปเดต:   
SET:ETC   EARTH TECH ENVIRONMENT PLC
แนวโน้มราคา ETC มีโอกาสไปต่อ เพื่อเบรค 2.36 บาท มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น
ความคิดเห็น:
หลังจากมีแรงเก็งกำไรเข้ามามาก จนราคาขึ้นมาปิด 2.36 บาท ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ แต่ความร้อนแรงนั้นกลับถูกกดดันจาก Cash Balance Alert ว่าถ้าราคา ปิด มากกว่าหรือเท่ากับ 2.38 บาท ตัวหุ้นมีโอกาสติด T1
ความคิดเห็น:
ดังนั้น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีการดันหุ้นเเปิด 2.42 บาท ดึงไปถึง 2.46 บาท แต่สุดท้ายทุบลงมาปิด 2.36 บาท เท่าเดิม เพื่อป้องกันการติด T1

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ