SET:ETC   EARTH TECH ENVIRONMENT PLC
RSI ใกล้ OS แล้ว เริ่มมีกำลังการซื้อแต่สัญญาณยังมาไม่เต็มรอดูเรื่อยๆน่าจะมีอะไรดีดีให้เห็น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ