NutaponKo

ETC น่าจับตา

เพิ่มขึ้น
SET:ETC   EARTH TECH ENVIRONMENT PLC
ด้วยทรงที่พักเสร็จแล้วพร้อมเบรค เป้าเหมือนมีข่าวดีเป้าชัด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ