NutaponKo

esso จ่อเบรค

SET:ESSO   None
มีการทดสอบหนีแนวกด แล้วไม่ย่อต่ำกว่าเดิม อาจจะมีการลากไส้แตกเกิดขึ้น น่าลุ้น

แนวรับ 4.82 คัท เมื่อหลุด 4.78

ชนะลุ้น 6.90
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ