CME_MINI:ES1!   สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอส&พี 500 E-mini
เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น ผู้ลงทุนควรบริหารความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ปล. ไม่แนะนำให้ใช้เป็นสัญญาณในการเข้าเทรด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ