SET:EPG   EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
EPG แนวรับสำคัญที่ 6. 40 ถ้าทะลุได้จะไปรับอีกทีที่แนว 4.95 (หรืออาจะลงทะลุไปอีก) ถ้าเกิดรีบาวน์กลับอย่าให้ทะลุ 7.75 แล้วรอจุดกลับตัวเพื่อ OPEN SHORT
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ