TodsapornWornkert

EOS / USD ราคา Break High

เพิ่มขึ้น
EOS
ทรงกราฟเป็น Uptrend โดยราคาเคลื่อนที่อยู่เหนือเส้น ema 100&200วัน
ราคาได้มีการ Breakout ขึ้นไปปิดแท่งรายวันเหนือ high ก่อนหน้าได้เป็นสัญญาณของการ follow buy confirm ด้วยการเกิด golden cross ของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกับระยะยาว โดยถ้าหากราคาสามารถยืนสร้างฐานอยู่เหนือ high ก่อนหน้าได้ก็ทะยอยซื้อสะสมได้โดยมีจุด stop loss เป็นจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่มีการ breakout high ก่อนหน้า
ส่วน Momentum Macd ยังคงมีความเป็น bullish เคลื่อนที่อยู่เหนือเส้น Zero line เป็นสัญญาณที่ดีในการปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เป็นอย่างยิ่งในเวลานี้.........
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ