M_Saran_Trader

ENJTHB เกิด Divergence ใน กราฟ Day จะมีการย่อมาทำ wave 4

BITKUB:ENJTHB   Enjin Coin
TP# 4 - 279
TP#3 - 223
TP#2 - 188
TP#1 - 166
BUY#1- 93
BUY#2 - 87
BUY#3 - 76
CUTLOSE - ถือยาวๆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENJTHB เกิด Divergence ใน กราฟ Day จะมีการย่อมาทำ wave 4 ภายในอาทิตย์-ถึงสองอาทิตย์นี้ รอช้อนตามไม้ Buy หรือกรอบเขียวได้เลยครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ