M_Saran_Trader

ENJTHB อาจจะเป็น Corrective Zigzag

M_Saran_Trader ที่อัปเดต:   
BITKUB:ENJTHB   Enjin Coin
TP# 4 - 130
TP#3 - 120
TP#2 - 109
TP#1 - 99
BUY#1- 92
BUY#2 - 88
BUY#3 - 86
CUTLOSE - 86

ENJTHB อาจจะเป็น Corrective Zigzag ใน wave ย่อย อาจจะกำลังจะจบขา C ที่ 123.60 % ของ Fibo ท้าใน wave ใหญ่กำลังลงมาทำ wave 4
ความคิดเห็น:
ถึง TP#1 TP#2 แล้วนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ